Stanislava & Philip

Sofia,Bulgaria

“Ръцете ми помнят…⁣

⁣ако един ден⁣

изгубя паметта си⁣

дано тялото ми помни⁣

как се стига до теб.” ⁣

🧡⁣

- Ралица Генчева

 @charly.wilde